SJC Monopoly Authorities: why does “My Step” Take that Step

As assessed by H. Harutyunyan, the latest recommendation package does not have any connection in terms of compliance with international best standards and as an example the section of changes in disciplinary institute, where citizens were enabled to directly apply to the Supreme Judicial Council shall be separated. By the current regulation of the domestic […]

Opinion on the draft law on making changes in the RA Constitutional Law “On the Human Rights Defender”

PRWB, together with a number of civil society organizations, presented an opinion on the draft law on amending the RA Constitutional Law on the Human Rights Defender, describing it as a regressive regulation based on international standards and best practices. The opinion is available in Armenian. Opinion on the draft law on making changes in […]

“Are the Penitentiary Reforms Failing? The Placement Commission Violates the Rights of Prisoners”

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Վահե Հարությունյանը մտահոգված է՝ քրեակատարողական ոլորտի հետ կապված 2017 թվականից ի վեր եղած համակարգային խնդիրները դեռ լուծված չեն: «Մեդիա կենտրոնում» կազմակերպված «Քրեակատարողական ոլորտում բարեփոխումները ձախողվո՞ւմ են. տեղաբաշխման հանձնաժողովը խախտում է դատապարտյալների իրավունքները» թեմայով առցանց քննարկման ժամանակ Վահե Հարությունյանը փաստեց՝ ՄԻՊ-ն այս խնդիրները մշտապես արձանագրել է ու ասաց. «Խնդիրն ունի պարբերական […]

OPINION on Making Amendments and Supplements in the RA Constitutional Law on “Judicial Code” and in the Related Laws

The Protection of Right without Borders NGO elaborated an opinion on the package of draft laws on making “Amendments and Suppliments in the RA Constitutional Law on “Judicial Code”, which was circulated by a number of Deputies of the RA National Assembly on February 25 of 2021. According to the Organization, despite the objective of […]

The RA Administrative Court of Appeals Satisfied the Appeal by which the Adoption of the Application on Appealing the Legality of the RA Minister of Healthcare Decrees was Rejected

On October 19 of 2020, A. Hayrapetyan filed an application to the RA Administrative Court with the demand to recognize the decrees number 1795-A and 1239-A adopted by the RA Minister of Healthcare partially illegal. The decrees mentioned by the application and subject to appeal was regulated by the order on providing medical assistance to […]

Report on “𝐗𝐞𝐧𝐨𝐩𝐡𝐨𝐛𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐀𝐳𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐣𝐚𝐧”

A number of civil society organizations from Armenia (including PRWB) and Artsakh published a report on “𝐗𝐞𝐧𝐨𝐩𝐡𝐨𝐛𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐀𝐳𝐞𝐫𝐛𝐚𝐢𝐣𝐚𝐧”. The report touches upon the current situation of the hatred and aggression against the Armenians in the Republic of Artsakh, which generate an existential threat to the indigenous Armenian people of Artsakh. Report is addressed to […]