Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Տեղեկանք «Արտակարգ դրության ազդեցությունը աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների վրա և դրա հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված միջոցառումները»

Սույն տեղեկանքը պատրաստվել է «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ  իրավաբաններ Նինա Հակոբյանի և Անահիտ Մկրտչյանի կողմից:

ՀՀ-ում հայտարարված արտակարգ դրության հետևանքով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց շրջանում առաջացել են աշխատանքային և քաղաքացիաիրավական այլ իրավահարաբերություններից ծագող խնդիրներ` հատկապես արտակարգ դրությամբ պայմանավորված անհաղթահարելի ուժի առնչությամբ:

Փաստաթուղթն  ուղղված է արտակարգ դրության պայմաններում աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների վերաբերելի օրենսդրական խնդիրների, ՀՀ Կառավարության կողմից ընդունված Կորոնավիրուսի հետևանքների չեզոքացման միջոցառումների ծրագրերի, տարբեր երկրների փորձի ուսումնասիրությանը:

Փաստաթղթի շրջանակներում անդրադարձ է կատարվել արտակարգ դրության պայմաններում.

•   Աշխատանքային իրավահարաբերությունների հետ կապված հետևյալ հարցերին.

  • Արձակուրդ,
  • Աշխատանք տանից,
  • Աշխատանք աշխատավայրում,
  • Ոչ աշխատողի մեղքով պարապուրդ,
  • Աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցում,

•      ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում 29.04.2020թ. ԱԺ-ի կողմից ընդունված օրենքով կատարված փոփոխություններին

•      Քաղաքացիաիրավական պարտավորությունների կատարմանև դրանց կատարման անհնարինության հետ կապված խնդիրներին:

Տեղեկանք «Արտակարգ դրության ազդեցությունը աշխատանքային և սոցիալական իրավունքների վրա և դրա հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված միջոցառումները»

Լուրեր

📄ՀՀ վարչական դատարանի վճիռ՝ ԻՊԱՍ-ն ընդդեմ ՀՀ արդարադատության նախարարության՝ ներման խնդրագիր ներկայացրած անձնաց վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի վերաբերյալ

2019թ. հունիսի 20-ին կայացված որոշմամբ ՀՀ վարչական դատարանը՝ նախագահությամբ դատավոր