Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

«Հանրային կառավարման որակի բարելավում. արդյո՞ք նոր Հայաստանը նոր իրականություն է ստեղծում»

2020թ. մարտի 1-ից «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը ԱՄՆ Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի (NED) ֆինանսական աջակցությամբ իրականացնում է «Հանրային կառավարման համակարգի բարելավում. արդյո՞ք նոր Հայաստանը նոր իրականություն է ստեղծում» ծրագիրը:

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում հանրային կառավարման և վարչական արդարադատության ոլորտների բարեփոխումներին:

Նշված ծրագիրը 2019 թվականին ԱՄՆ Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ և «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների»  ՀԿ կողմից իրականացրած նմանատիպ նախաձեռնության շարունակությունն է, որն առաջին ծրագիրն էր Հայաստանում՝ միաժամանակ թիրախավորելով հանրային կառավարման համակարգն ու վարչական արդարադատության ոլորտը: Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական ակտերի դատական վերանայման միջոցով հանրային կառավարման արդյունավետությունը համակողմանիորեն գնահատելուն։

Ծրագիրը իրականացվելու է Հայաստանի վարչական դատարաններում դատական նիստերի մշտադիտարկման, վարչական մարմիններին և վարչական արդարադատությանն առնչվող քաղաքացիներին իրավաբանական խորհրդատվության և աջակցության տրամադրման, ինչպես նաև հանրային կառավարման և վարչական արդարադատության ոլորտներում շարունակական բարեփոխումներին աջակցելու և ջատագովելու միջոցով:

Դրամաշնորհի ընդհանուր արժեք 101,000 $

Ծրագրի ժամանակաշրջան 1 մարտի  2020թ. – 28 փետրվարի 2021թ.

Շնորհատու կազմակերպություն   ԱՄՆ Ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամ (NED)

INTERESTING POSTS

Ջատագովության մասնագետ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը համագործակցության է հրավիրում ջատագովության