Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման որակավորման քննությունների դիտարկում

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից 2019թ. հոկտեմբեր և դեկտեմբեր  ամիսներին իրականացվել է դատավորների թեկնածուների հավակնորդների որակավորման արտահերթ քննությունների դիտորդություն:

Իրականացված դիտորդության հիման վրա կազմակերպության կողմից պատրաստվել է հաշվետվություն՝ «Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման որակավորման քննությունների դիտարկում» թեմայով:

Կազմակերպության կողմից քննությունների դիտարկման արդյունքում վեր են հանվել որակավորման գրավոր և բանավոր փուլերի ընթացքում արձանագրված խնդիրները:

Արձանագրված դիտարկումների առնչությամբ կազմակերպության կողմից ներկայացվել են նաև կոնկրետ առաջարկություններ՝

  • Սահմանել օբյեկտիվ չափանիշներ քննական հանձնաժողովների անդամների ընտրության համար,
  • Քննական հանձնաժողովների անդամներին ընտրել ըստ վերջիններիս մասնագիտական կարողությունների ու հմտությունների,
  • Քննական առաջադրանքների չբացված օրինակների հետագա ճակատագրի վերաբերյալ հարցերին տալ հստակ օրենսդրական կարգավորում,
  • Նախատեսել որակավորման գրավոր քննության աշխատանքների գնահատման հստակ չափանիշներ և միավորների նվազեցման սանդղակ,
  • Հարցազրույցի փուլում հոգեբանական թեստի արդյունքում հավակնորդին տրամադրել հոգեբանի կողմից կազմված կարծիք-եզրակացություն,
  • Սահմանել Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամերի կողմից հնչեցվող հարցերի հիման վրա գնահատման որոշակի ու հավակնորդի համար կանխատեսելի չափանիշներ:

Դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման որակավորման քննությունների դիտարկում

post

Monitoring of the Qualification Checks for Replenishing the Lists of Judge Candidates

Լուրեր

📄ՀՀ վարչական դատարանի վճիռ՝ ԻՊԱՍ-ն ընդդեմ ՀՀ արդարադատության նախարարության՝ ներման խնդրագիր ներկայացրած անձնաց վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի վերաբերյալ

2019թ. հունիսի 20-ին կայացված որոշմամբ ՀՀ վարչական դատարանը՝ նախագահությամբ դատավոր