Իրավունքների Պաշտպանություն Առանց Սահմանների ՀԿ

 2017թ. Իրավապաշտպան գործունեության ամփոփում

Ամփոփումը պատրաստվել է  «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի կողմից:

Ամփոփման մեջ ներկայացվել են 2017թ.-ին կազմակերպության կողմից իրականացված մարդու իրավունքների խախումների փաստագրման և պաշտպանության լայնածավալ գործողությունները:

2017թ. Իրավապաշտպան գործունեության ամփոփում

Լուրեր

📄ՀՀ վարչական դատարանի վճիռ՝ ԻՊԱՍ-ն ընդդեմ ՀՀ արդարադատության նախարարության՝ ներման խնդրագիր ներկայացրած անձնաց վերաբերյալ տեղեկություն տրամադրելուն պարտավորեցնելու պահանջի վերաբերյալ

2019թ. հունիսի 20-ին կայացված որոշմամբ ՀՀ վարչական դատարանը՝ նախագահությամբ դատավոր