Statement On the Detention of Civic Activist Vardges Gaspari

Armenian National Platform of the Eastern Partnership (EaP) Civil Society Forum (CSF) strictly condemns the February 19, 2016 decision of General Jurisdiction Court of Shengavit Administrative District to detain civic activist Vardges Gaspari and the fact of not preventing violent tortures by his cellmates under the connivance of the prison administration of “Nubarashen” penitentiary. The […]

Բաց կառավարման գործընկերություն

2016 թ. փետրվարի 15-ին տեղի ունեցավ «Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության Հայաստանյան աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի նիստը: Նիստի օրակարգում էին՝ 1. ԲԿԳ Հայաստանյան երկրորդ գործողությունների ծրագրի իրականացման ընթացք, խնդիրները և առաջարկությունները, 2. ԲԿԳ Հայաստանյան երրորդ գործողությունների ծրագրի մշակման գործընթացի քննարկում։ Նիստի վարողը՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարարի առաջին տեղակալ, ՀՀ ԲԿԳ աշխատանքները համակարգող խմբի ղեկավար Գուրգեն Դումանյանը […]

Statement on the Deteriorating Human Rights Situation in Armenia

01.02.2016 The Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum is concerned about the increasing number of human rights violations of civil and political activists by Armenian authorities. Since the beginning of 2016, Armenian authorities have tightened repression against political opponents and by arresting one more activist increased the number of political prisoners to […]