Կարծիք ՀՀ կառավարության ծրագրի վերաբերյալ

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ կողմից կազմվել է ՀՀ կառավարության ծրագրի վերաբերյալ կարծիք՝ կոնկրետ ոլորտների, դրանց լուծման ուղղությամբ մոտեցումների և համապատասխան առաջարկությունների ներկայացմամբ:

Կարծիք Կառավարության ծրագրի վերաբերյալ