The Speech of Haykuhi Harutyunyan on “EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Agreement”

Haykuhi Harutyunyan, the President of the “Protection of Right without Borders” NGO, member of the Executive Board of the Armenian National Platform of Eastern Partnership’s Civil Society Forum delivered a speech during the meeting on “EU-Armenia: Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement” at the National Assembly of Armenia on December 1 of 2017. According to H. […]

ԵՄ հետ նոր համաձայնագրով ՀՀ-ում կյանքի որակը պետք է փոխվի. Հայկուհի Հարությունյան

2017թ. նոյեմբերի 27-ին «Ազատության» ռադիոկայանի հյուրն էր «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ նախագահ, Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայասատանյան ազգային պլատֆորմի գործադիր կոմիտեի անդամ՝ Հայկուհի Հարությունյանը: Հաղորդման թեման էր՝ 2017թ. նոյեմբերի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև համաձայնագրի կնքումը: Հայկուհի Հարությունյանի կարծիքով իրավական տեսնակյունից կնքված համաձայնագիրը հանդիսանում է  ՀՀ և ԵՄ միջև կնքված իրավական […]

The Legal Expert of the Protection of Rights without Borders NGO participated in “Banadzev Club” TV Program

  Hasmik Harutyunyan, the legal expert of the “Protection of Rights without Borders” NGO participated in the fourth release of the “Banadzev Club” broadcasted in Armenia TV on November 6 of 2017. Hasmik Harutyunyan, who is also a member of the Public Monitoring Group Conducting Oversight over the Penitentiary Institutions and Bodies of the RA […]

The Legislative Amendments and Current Risks of the Early Conditional Release Institute were presented

The annual report of the Public Monitoring Group Conducting oversight in penitentiary institutions of Armenia was presented on October 30 of 2017. Hasmik Harutyunyan, member of the Public Monitoring Group, legal expert of the Protection of Rights without Borders NGA also participated and delivered a speech during the event. Firstly, H. Harutyunyan presented the previous […]

9th Annual Assembly of the Eastern Partnership Civil Society Forum in Tallinn, Estonia

The Eastern Partnership Civil Society Conference along with the 9th Annual Assembly of the Eastern Partnership Civil Society Forum will take place on 25-27 October, 2017 in Tallinn under the Estonian Presidency of the Council of the European Union. The three-day event, entitled “Tangible Results for People: Envisioning the Eastern Partnership in 2020 and Beyond,” […]

THE DECISION OF THE INVESTIGATOR ON THE REJECTION OF THE INSITUTING OF A CRIMINAL CASE REGARDING THE HINDERENCE OF MONITORING BEING CONDUCTED IN PENITENTIARY INSTITUTIONS WAS APPEALED IN JUDICIAL ORDER

Hasmik Harutyunyan, the legal expert of the Protection of Rights without Borders NGO applied to the Court of General Jurisdiction of Arabkir and Kanaker Zeytun Administrative Districts on the demand to eliminate the decisions made on the institution of a criminal case by the RA Special Investigation Service, as well as to eliminate the human […]

Civil Society urges Republic of Armenia and European Union to sign the new agreement within “short periods”

  The Armenian National Platform of Eastern Partnership’s Civil Society Forum urges the European Union countries and Armenian authorities “to sign the Armenia-EU Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) within maximum short periods and immediately proceed to its practical implementation”. During the interview to “Azatuytun” radio station, the representatives of the civil society member organizations […]