«Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի առանձնահատկությունները Հայաստանի հանրապետությունում» թեմայով հետազոտություն

ԻՊԱՍ-ի աշխատակից Հասմիկ Հարությունյանը ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական Դիտորդական խմբի կազմում իրականացրել է հետազոտություն «Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով: Սույն հետազոտությունը նպատակ է հետապնդում ներկայացնել ներկայումս ՀՀ-ում պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգի օրենսդրական հիմքերն ու կարգավորումները, գոյություն ունեցող միջազգային ստանդարտներն ու լավագույն փորձը: Վերջիններիս […]