We demand to stop the persecutions against the participants of rallies

The human rights protection organization continue to receive calls regarding the persecutions of the participants in the peaceful assembly on April 25 of 2018. In particular, the latter are called to investigative bodies in the status of witness, suspect, accused in order to conduct investigative activities, which restrict and hinder the citizens right to peaceful […]

The response of the Special Investigation Service concerning the special public report of the Republic of Armenia Human Rights Defender

RA Special Investigation Service extremely highlights the activities regulated by the law, carried out by the Human Rights Defender with the purpose of quick and adequate response to the violations of human rights in the process of establishment of legitimacy in all aspects of public relations and thus preventing such in the future. The criticalassumptions […]

Հիմնադիր խորհրդարանի օպերատորը կմնա կալանավայրում (տեսանյութ)

Հիմնադիր խորհրդարանի օպերատոր Վահագն Ղումաշյանը կմնա կալանավորված: Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր անփոփոխ է թողել առաջին ատյանի որոշումը: 24 օր առաջ  կալանավորված Վահագն Ղումաշյանը մեղադրվում է  զանգվածային անկարգությունների ժամանակ իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ: Պաշտպան Հայկուհի Հարությունյանը սակայն նշում է, նա այդ օրը դեպքի վայրում չի եղել: «Վահագնը,  ինչպես նաեւ իր ընկերները,  որոնց հայտարարությունները մենք […]

Analysis on the “Reflection of the RA Judiciary Issues in the electronic mass media: Outcomes of the media materials”

The current analysis was elaborated by the “Protection of Right without Borders” NGO. The analysis aims at the studying the issues regarding the problems of the RA Judicial system reflected in the electronic media publications and the characteristics of their comments. Electronic Media Coverage Issues of the RA Judicial System; outcomes of media monitoring  

Report on The “Quality and Efficiency of the Exercise of the Right to Protection within the Context of Public Protection”

The collection was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO. The outcomes of the research conducted to evaluate the quality and efficiency of the right to public protection were summarized in the current report.The restrictions of the right to public protection both in legislative field and in practice were presented through the comparative […]

The problems of disciplinary policy the Armed forces of the RA 

Since 1 June 2013 “Protection of rights without borders” NGO has launched “The problems of disciplinary policy in the armed forces of the RA” project with funding from Counterpart International Inc. The objectives of the program are: to explore issues related to the disciplinary and criminal liability in the armed forces and develop a uniform […]