The response of the Special Investigation Service concerning the special public report of the Republic of Armenia Human Rights Defender

RA Special Investigation Service extremely highlights the activities regulated by the law, carried out by the Human Rights Defender with the purpose of quick and adequate response to the violations of human rights in the process of establishment of legitimacy in all aspects of public relations and thus preventing such in the future. The criticalassumptions […]

“Beaten, burnt and betrayed” report on protests in Yerevan during 17-30 July was published

Today, International Partnership for Human Rights in partnership with Norwegian Helsinki Committee and several other human rights organizations in Armenia presented analysis on basic violations of human rights during July 17-30 peaceful protests in Yerevan. The report contains information obtained as a result of the fact-finding work during July 28 to August 1 in Yerevan. […]

Բողոքի ակցիա ոստիկանական բռնությունների և անօրինականությունների վերաբերյալ

2013թ. Օգոստոսի 27-ին ՀՀ ոստիկանության Գլխավոր մասնաշենքից՝ Նալբանդյան փողոցից, սկսվեց քաղաքացիների բողոքի ակցիա, որի միջոցով քաղաքացիները բարձրաձայնում էին Երևանի քաղաքապետարանի տարածքում և օգոստոսի 24-ին Կոմիտասի պողոտայում տեղի ունեցած ոստիկանական բռնությունների և անօրինականությունների վերաբերյալ: Ակտիվիստները բարձրախոսով հայտարարեցին, որ իրենք նամակ են հանձնելու ՀՀ ոստիկանապետին և գլխավոր դատախազությանը, որում իրենք ներկայացրել են ոստիկանների կողմից կատարված գործողությունները օգոստոսի […]