Early Conditional Release on the Grounds of Serious Disease is a Form of Humanism, which should not Be Violated

The Public Oversight Group Conducting Oversight in the Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice back to December of 2017 applied to the Ministry of Justice suggesting to discuss the issue of early conditional release on the grounds of serious disease for the detainees V.KH. and A.A.. For more information, follow the link http://pmg.am/index.php/hy/news/successful-cases/417-2018-01-17-11-34-12. […]

Severe Diseases are not served within the State Order and Become a Threat for the Detainees

  As a systematic problem, the Public Oversight Group in the Penitentiary Institutions under the RA Ministry of Justice, has recorded that some of the detainees in the penitentiary institutions have severe diseases, the treatment of which requires large amount of money and is not treated within the state order creating a threat for the […]

Health Conditions of Women Detainees in “Abovyan” Penitentiary Institutions

The members of the Group of Public Monitors Implementing Supervision over the Penitentiary Institutions and Bodies of the Ministry of Justice of RA visited “Abovyan” penitentiary institution of RA Ministry Justice. During the visit, the members of the public monitoring group had a meeting with the prisoners V.Kh. and A.A. During the meeting with the […]

Տարեվերջյան նիստ

2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների Խմբի տարեվերջյան նիստը։ Խմբի նիստին մասնակցում էին դիտորդների Խմբի անդամները, փորձագետները, ինչպես նաև աշխատակազմը։ Դիտորդների Խմբի նախագահ Արայիկ Զալյանը ամփոփեց 2017 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքը, շնորհակալգրեր հանձնեց 2017 թվականի ընթացքում առավել ակտիվություն դրսևորած երեք դիտորդներին։     Շնորհակալագրեր […]

The Legal Expert of the Protection of Rights without Borders NGO participated in “Banadzev Club” TV Program

  Hasmik Harutyunyan, the legal expert of the “Protection of Rights without Borders” NGO participated in the fourth release of the “Banadzev Club” broadcasted in Armenia TV on November 6 of 2017. Hasmik Harutyunyan, who is also a member of the Public Monitoring Group Conducting Oversight over the Penitentiary Institutions and Bodies of the RA […]

The Legislative Amendments and Current Risks of the Early Conditional Release Institute were presented

The annual report of the Public Monitoring Group Conducting oversight in penitentiary institutions of Armenia was presented on October 30 of 2017. Hasmik Harutyunyan, member of the Public Monitoring Group, legal expert of the Protection of Rights without Borders NGA also participated and delivered a speech during the event. Firstly, H. Harutyunyan presented the previous […]

Presentation and discussion of the Group’s Annual Report on its activities in 2016.

According to the activity report of 2016 published by the Public Monitors Group Implementing Supervision over the Penitentiary Institutions and Bodies under the Ministry of Justice of RA, the situation at the penitentiary institutions continues to remain worrying. As recorded 112 calls were received from the detainees and 94 visits were made to penitentiary institutions. […]

State Secret? Armenian Prison Officials Refuse to Say Where Unconsumed Food is Going

Grisha Balasanyan, Zaruhi Mejlumyan Over the past few months, the Investigative Journalists NGO (IJ) has been unable to find out where thousands of dollars of bread and other comestibles, produced by convicts in Armenia’s prisons but not consumed within the corrections’ system, has wound up. Armenia’s Department of Corrections and the Ministry of Justice consistently avoided […]

Բանտային գնումներ.մաս 3

Բանտարկյալի հարազատը «վճարում» է կրկնակի Պետությունը հարկատուների բազմամիլիոնանոց միջոցներով գնում է ահռելի քանակությամբ սնունդ ու հագուստ, բայց նույն սնունդն ու հագուստը բանտ են հասցնում ազատազրկվածների հարազատները։ Ստացվում է, որ բանտարկյալների հարազատները «վճարում» են կրկնակի՝ որպես հարկատու և որպես հարազատ։ 6240 օրական մեկ ազատազրկվածին պետական բյուջեից նախատեսված գումարից 700 դրամն է հատկացվում բանտվածի սննդի համար: Մնացած […]