PRWB’s Opinion on the requirement of financial reporting of NGO’s set out in the draft amendments to the RA Law on Non-Governmental organizations

On 2014, the Protection of Rights without Border NGO presented an opinion on the RA draft law on “Making Amendment to the RA Law on Non-Governmental Organizations”. The Organization once again reaffirms its position, that the changes prescribed in the Part 2 of Paragraph 3 of Article 24 of the RA Law on Non-Governmental Organizations […]

Opinion on the RA draft law on “Making Amendments and Supplements to the RA Criminal Procedure Code”

The opinion was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO in 2018. The Organization submitted its observations and recommendations on draft law on “Making Amendments and Supplements to the RA Criminal Procedure Code”, where the types of preventive measure are recommended to be enlarged including home arrest and administrative oversight, as well as […]

Announcement on the draft Labour code

We, the undersigned civil society organizations are expressing our concern over the RA Draft Law on “Making Amendments and Supplements to the RA Draft Labor Code” elaborated by the RA Ministry of Labor and Social Affairs. In performance to the command of the previous Government, back in 2017 a draft law was elaborated, which, as […]

Mounting concern about press freedom in Armenia

Armen Sarkissian, the first Armenian president to elected by parliament, prepares to take office on 9 April, Reporters Without Borders (RSF) points out that halting the decline in media freedom will be a major task facing Armenia’s government. “We are disturbed by the downward trend in respect for press freedom in Armenia and we urge […]

Armenia to sign Istanbul Convention to prevent violence against women

Armenia will sign Istanbul Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, head of Council of Europe’s Violence against Women Division Bridget O’loughlin said. Armenia will sign the convention on January 18, she told reporters. The Convention obliges the governments which have ratified it to take specific steps to counter all forms […]

The “Institute of subcommittees” is eliminating

As shown by the outcomes of the statistical analysis, the number of the prisoners released on conditional basis is decreasing year by year. The Government of Armenia came to such conclusion and presented a draft decree on the removal of Article 1 of the HO-49-N from the draft laws on Making Amendments and Supplements to […]

Statement prior to the second reading of the new Electoral Code of Armenia

We, the undersigned civil society organizations, having engaged in the analysis of the draft Electoral Code, having prepared alternative proposals and solutions, and having delegated our representatives to participate in the “4+4+4” discussions, hereby make the following statement prior to the second reading and voting of the Draft in the National Assembly.  We make this […]

Քննարկում «Պրոբացիոն ծառայության ներդրումը հայաստանում. գնահատականներ եւ դիտարկումներ»

2015 թվականի մարտի 13-ին Մեդիա Կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում «Պրոբացիոն ծառայության ներդրումը Հայաստանում. գնահատականներ և դիտարկումներ» թեմայի շուրջ քննարկումը: Քննարկման բանախոսներն են՝ Հասմիկ Հարությունյան, «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի իրավական հարցերով փորձագետ Արշակ Գասպարյան, «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ-ի նախագահ Արման Դանիելյան, «Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ» ՀԿ-ի տնօրեն Լևոն Ավետիսյան, ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության այլընտրանքային պատիժների կատարման […]

Opinion of the draft law on “Non-Governmental Organizations”

The draft document was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO. The current opinion is given in regard to the RA Draft Law on “Non-governmental organizations” published on the official website of the RA Ministry of Justice on November 18 of 2014. By the current, the regulations of Articles 13, 23, 25, 26 […]

«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքի նոր նախագծի խնդիրները

«Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը Civilnet-ի պատրաստած հաղորդման շրջանակներում ներկայացնում է “Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին” ՀՀ օրենքի նոր նախագծի խնդիրները: Ըստ Հայկուհի Հարությունյանի` օրենքի նախագիծը չի ապահովում պետության կողմից անձի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման, մշակման և օգատգործման նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողության հնարավորությունը: Բացի այդ, այն չի ներկայցնում հավաքված տեղեկատվության պահման և օգտագործման ժամկետային սահմանափակումները: […]