Gurgen Margarian case filed to the european court of human rights

The justice in respect to Gurgen Margaryan case must be restored. The unfairness of the Hungarian court’s decision on Ramil Safarov’s extradition, who was sentenced to life imprisonment for murdering Armenian officer Gurgen Margarian with motives of national hatred and fascism, aroused feelings of revolt in the hearts of all the Armenian people. Gurgen Margaryan’s […]

Հայտարարություն «Մատաղիսի» գործի վերաբերյալ

2008թ.-ից Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում քննվող հայտնի «Մատաղիսի» գործը, որն արդեն մոտ ինը տարի է հասարակության ուշադրության կենտրոնում է, թեւակոխել է ավարտական՝ դատական վիճաբանությունների փուլ, սակայն դատախազության կողմից անհարկի ձգձգվում է, ինչը մտահոգությունների տեղիք է տալիս, որ փորձ է արվում երկու զինվորների սպանությունը դարձյալ բարդել նախկինում մեղադրված, երեք տարի անարդարացիորեն ազատազրկված եւ […]

The NGO takes part in the third forum of the Human right defenders’ platform

From 3-4 June 2011, PRWB representatives Siranush Sahakian and Avetik Mejlumian participated in the third forum of the Human Right Defenders’ Platform held by the RA Human Rights Defender’s Office in collaboration with Armenian branch of World Vision International and OSCE Office in Yerevan. On the first day of the forum, Siranush Sahakian gave presentations […]

PRWB and human rights defender’s office sign cooperation memorandums

On 4 June 2011, PRWB and Human Rights Defender’s office signed a cooperation memorandum with participation of NGOs for the protection of servicemen’s rights, Public Council of the RA Government and investigative journalists. The memorandum defined the priority areas of future cooperation between Human Rights Defender’s Office and the above-stated NGOs, namely exchange of information, […]