Anti-corruption issues and their objectives were discussed with public and CSI sector partners

A working discussion, headed by the Deputy Minister of Justice Suren Krmoyan was held with the respective organization representatives on September 28 of 2017, during which the progress report on the fight against corruption discussed at the plenar sitting of Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia (ACN) was summarized. Hasmik Harutyunyan, the legal expert of the Protection […]

Council of Europe anti-corruption body GRECO issues critical assessment of the Parliamentary Assembly integrity framework

The Group of States against Corruption (GRECO) today published an assessment of the Code of Conduct for Members of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe(PACE) in which it identifies significant shortcomings and points out the need for a number of improvements. The President of GRECO, Marin Mrčela, welcomed the steps taken by the […]

Steps Taken to Fight Corruption in Armenia a Mixed Bag, Says CoE Body

The Group of States against Corruption (GRECO), a body of the Council of Europe, says that while Armenia has successfully implemented all of GRECO’s recommendations related to criminalisation of corruption offences, and on transparency of political funding, none of GRECO recommendations related to preventing corruption among members of parliament were implemented by the end of 2016. […]

EaP CSF ARMENIAN NATIONAL PLATFORM STATEMENT On the Misuse of EU Grants

Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum expresses its deep concern over the criminal cases- already completed or still in the phase of investigation- related to the facts of corruption and fraud within the EU-funded projects. We welcome the steps taken by the EU Delegation to Armenia, aimed at detecting crimes and […]

Country Reports on “Human Rights Practices for 2016 Armenia”

Armenia’s constitution provides for a republic with an elected head of state and a unicameral legislature, the National Assembly. According to a constitutional referendum conducted in December 2015, the country is expected to transition gradually to a parliamentary republic by the end of the existing presidential term in 2018. The Republican Party of Armenia (RPA) […]

Armenians step up their demands in a fourth summer of protest

That thousands of Yerevan residents should take to the streets, as they have done every day this past week, is no real surprise. It is, after all, the fourth summer in a row that mass protests have gripped the Armenian capital. In 2013, demonstrators protested price hikes for public transportation. In 2014 it was pension reform. In 2015, […]

Ազատազրկված անձանց սննդի մատակարարման գործընթացը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում

«Իրավունքներր պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ-ի ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ազատազրկված անձանց սննդի մատակարարման գործընթացը կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում. Մանրամասները տեսանյութում՝  

Analysis on the “Reflection of the RA Judiciary Issues in the electronic mass media: Outcomes of the media materials”

The current analysis was elaborated by the “Protection of Right without Borders” NGO. The analysis aims at the studying the issues regarding the problems of the RA Judicial system reflected in the electronic media publications and the characteristics of their comments. Electronic Media Coverage Issues of the RA Judicial System; outcomes of media monitoring  

Մասնակցություն Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների պլանի 14-րդ հանդիպմանը

2014 թվականի հոկտեմբերի 8-10-ը Փարիզում տեղի ունեցավ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD)` Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հակակոռուպցիոն ցանցի շրջանակներում կազմակերպված Ստամբուլյան հակակոռուպցիոն գործողությունների պլանի 14-րդ հանդիպումը: Հայաստանի հակակոռուպցիոն գործողությունների պլանի երրորդ մոնիթորինգային զեկույցի քննարկմանն ու ընդունմանը որպես քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ մասնակցել է նաև “Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների” ՀԿ-ն` հանձին կազմակերպության աշխատակից Հասմիկ Հարությունյանի: […]

Աշխատանքային քննարկում. «Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում»

2014 թվականի օգոստոսի 26-ին «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպությունը մասնակցել է ՔՀԿ-Կառավարություն աշխատանքային հանդիպմանը՝ ՀՀ 2014-2018թթ. հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծի քննարկման նպատակով: Միջոցառմանը մասնակցում էին նաև ՀՀ կառավարության, ՀՀ Արդարադատության նախարարության և այլ պետական մարմինների ներկայացուցիչներ: Կազմակերպության աշխատակից Հասմիկ Հարությունյանն իր մտահոգությունը հայտնեց Կոռուպցիոայի դեմ պայքարի խորհրդի և Հանձնախմբի վերաբերյալ: Մասնավորապես, ընդգծելով այն, որ Խորհուրդը […]