The Report on the OECD Istanbul Anti-Corruption Action Plan Fourth Evaluation Round was presented

On October 26 of 2018, the delegation of the OECD Istanbul Anti-Corruption Action Plan for Eastern Europe and Central Asia Monitoring Group made a study visit to Armenia. During the study visit, the delegation members had meetings with the representatives of state bodies and civil society. The report on the fourth round evaluation of the […]

Results of the Fourth Round Evaluation of OECD Anti-corruption Network on Armenia

The results of the Fourth Round Monitoring of Istanbul Anti-Corruption Action Plan on Armenia has been presented by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-corruption Network for Eastern Europe and Central Asia. It should be mentioned, that the “Protection of Rights without Borders” NGO had its contribution to the elaboration of the report […]

Announcement on the Selection of the Candidates for the Position of A Member of the Corruption Prevention Commission

Ս․թ․ հունիսի 4-ին ՀՀ հանրային խորհրդի (ՀԽ) կայքը տեղեկություն է հրապարակել այն մասին, որ ՀԽ նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, հիմք ընդունելով ս.թ. մայիսի 18-ին ՀՀ ազգային ժողովի նախագահի դիմումը և Հանրային խորհրդի որոշումը, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության համար ձևավորված մրցութային խորհրդի կազմում ս․թ․ մայիսի 24-ին առաջադրել է Հանրային խորհրդի անդամ, ՀԽ քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ […]

Announcement on the Decision Made by the Chamber of Advocates on 29.05.2018

We, the undersigned non-governmental organizations are expressing our concern on the information published on the official webpage of the RA Chamber of Advocates on May 29 of 2018, according to which “On May 29 of 2018, a competition on the selection of a candidate for the council, according to which “By the decision N 224-A […]

Armenia 2017 Human Rughts Report

Armenia’s constitution provides for a republic with an elected head of state and a unicameral legislature, the National Assembly, US State Department reported. According to a constitutional referendum conducted in 2015, the country is on track to transition to a parliamentary republic by the end of the existing presidential term in 2018. The Republican Party of […]

Freedom House. Armenia is in Danger of Becoming an Authoritarian Country

According to the report published by the Freedom House Human Rights Defender Organization, in the sphere of democracy, Armenia has lost its positions in comparison to the previous years and currently is in the danger of becoming an authoritarian Unlike the previous reports, the possible prolongation of Serge Sargsyan’s government was especially highlighted in the […]

Opinion on the amendments of the laws on “Judicial Code” and “Prosecution” (OECD)

The current document was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO in 2018 within the scope of the fourth evaluation round of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan. The Organization presented the evaluation and the recorded problems of the draft laws elaborated for the RA “Judicial Code” and the RA Law on “Prosecution”. Opinion […]

The Visit of the Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia Monitoring Group to Armenia

On March 14 of 2018, the monitoring group of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia had meetings with the civil society representatives of Armenia. Hasmik Harutyunyan, legal expert of the “Protection of Rights without Borders” NGO also participated in the meeting. The visit of the monitoring group […]

Working discussion on current action plan of the anti-corruption strategy and on elaboration of the new strategy

  A working discussion directed towards the measures to implement the Action Plan of the new Anti-Corruption Strategy for 2015-2018 headed by Deputy Minister Justice Suren Krmoyan was held on January 12 of 2018. Approximately twenty civil society representatives involved in anti-corruption projects participated in the discussion. Hasmik Harutyunyan, legal expert of the “Protection of […]