Statement

15.05.2018  We, the below-signed organizations of civil society, welcome the victory of the People and value the awakening of civil self-awareness and dignity. We appreciate the principles proclaimed by the Prime Minister for achieving responsible, transparent, and accountable governance. We comprehend the gravity of the problems faced by and the difficulty of the work to […]

Report on “Behind the wall: The right to fair trial in the cases of “Sasna Tsrer”

The right to fair trial in the cases of “Sasna Tsrer”” elaborated by the Civic Solidarity Platform . The report summarizes the outcomes of the facts finding mission conducted by the Civic Solidarity Platform within the scope of International Partnership for Human Rights. The  NGOs “Protection of Rights without Borders” and “Helsinki Association” supported the […]

Statement On the Draft Law “On the Structure and Activities of the Government”

March 4, 2018 EaP CSF Armenian National Platform expresses its solidarity with the below provided Statement on the draft law “On the Structure and Activities of the Government” adopted by a number of journalistic organizations on March 1, 2018. “By decision of the RA National Assembly Speaker the draft law “On the Structure and Activities […]

Reference on “Human rights and justice crisis in Armenia during the months of January and July of 2017”

The information note was elaborated by the “Protection of Rights without Borders” NGO. The information note presents the criminal persecutions instituted against the participants of “Sasna Tsrer” group activities and other related events, as well as the human rights and especially the violation of the right to fair trail within the trial on the case […]

Manual on “Creating Evidence Based Advocacy in Eastern Partnership Countries”

The manual was elaborated by “the Protection of Rights without Border” NGO with the support of the Visegrad International Fund. The manual presents how to use evidence based advocacy for the capacity building of local civil society organizations with the aim to promote good governance and rule of law. Manual on Creating Evidence Based Advocacy […]

The Finalizing Conference on “Formulate Evidence Based Advocacy for the Rule of Law and Good Governance”

A conference finalizing the “Formulating Evidence Based Advocacy for the Rule of Law and Good Governance” Project was organized on November 16, 2016 in Congress Hotel, Yerevan. In his opening remarks, Jerzy Marek Nowakowski, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to Armenia presented the activities between Visegrad International Fund and V4 countries, […]

Մոլդովայում տեղի ունեցող Արևելյան Գործընկերության քաղաքացիական հասարկութան ֆորումի հերթական հանդիպում

{:en}Սեպտեմբերի 19-ից 20-ը ընկած ժամանակահատվածում, Մոլդովայում տեղի ունեցող Արևելյան Գործընկերության քաղաքացիական հասարակութան ֆորումի հերթական հանդիպման շրջանակներում մարդու իրավունքների պաշտպանների վերաբերյալ թեմատիկ քննարկման շրջանակներում ներկայացվեց Հայաստանում 2016 թվականի հուլիսի 17-30 տեղի ունեցած դեպքերի ժամանակ փաստաբանների նկատմամբ դրսևրված ոստիկանության վերաբերմունքը, ճնշումները, գործունեության խոչընդոտման և այլ խախտումների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Ֆորումին մասնակցում էր նաև «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը: Մարդու […]

“Beaten, burnt and betrayed” report on protests in Yerevan during 17-30 July was published

Today, International Partnership for Human Rights in partnership with Norwegian Helsinki Committee and several other human rights organizations in Armenia presented analysis on basic violations of human rights during July 17-30 peaceful protests in Yerevan. The report contains information obtained as a result of the fact-finding work during July 28 to August 1 in Yerevan. […]

The visit of the US ambassador and EU responsible on political issues to the NGO Protection of rights without borders.

The visit of the US ambassador and EU responsible on political issues to the NGO Protection of rights without borders. On August 5 2016 the US ambassador Richard Mills and the EU responsible on political issues Andrea Chalupova visited the NGO “Protection of rights without borders”. During the meeting discussion the ambassador asked about the […]