Armenia’s new government should place human rights at the centre of its policies

“Armenia’s peaceful transfer of power in May 2018 has been truly remarkable. However, popular expectations are high that there will be tangible improvements to people’s lives, and the government should devote its attention to upholding the long-neglected rights of those who are most vulnerable”, said Dunja Mijatović, the Council of Europe Commissioner for Human Rights, […]

Announcement on the Preconditions of Organising Free and Fair Elections

Prior to the elections of the Council of the Elders of Yerevan City, we, the undersigned organizations reaffirm the importance of preconditions directed towards the insurance of organizing free and fair elections, about which it was announced back in April of 2018. According to the democratic criteria, in order to organize free and transparent elections,  […]

Public Discussion on Armenia’s Third Periodic Report on the Implementation of the Provisions of the UN International Covenant on Civil and Political Rights

On August 2 of 2018, a public discussion on “Armenia’s Third Periodic Report on the Implementation of the Provisions of the UN International Covenant on Civil and Political Rights” was organized by the Ministry of Foreign Affairs at the Ministry. Representative from the respective ministries and civil society organizations participated in the meeting. During the […]

“The Obstacles facing the monitoring group and current problems relating to violation of human rights in penitentiary institutions”

After the velvet revolution the ministry of justice sticks to the same position and keeps hindering the group’s activity the same way”, stated Nare Hovhannisyan, member of the public monitoring group in conducting public control in RA ministry of justice at 2018 July 25 Media Center discussion.  Nare Hovhannisyan, member of the public monitoring group of […]

Statement: We demand from the RA National Assembly to form an ad hoc ethics committee in accordance with the established procedure and to discuss the conduct of the Vice President of the RA National Assembly

On July 17, 2018, during the session of the parliamentary factions committee for reforming the Electoral Code, Arpine Hovhannisyan, Vice President of the RA National Assembly, said about Daniel Ioannisyan, Secretary to the Election Law Reform Committee under the office of the RA Prime Minister, “What should we discuss with this mentally retarded?” She said […]

A judge cannot be appointed in the Administrative Court: shadow transactions in the Highest Judicial Council

Մի քանի ամիս է, ինչ Բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանում հաղթահարել վարչական դատարանի դատավորների նշանակման ճգնաժամը: Բանն այն է, որ դատական օրենսգրքի որոշ հոդվածների միջև հակասություններ կան, որոնցով պայմանավորված՝ ԲԴԽ-ն չի կարողանում վարչական դատարանի դատավորի թեկնածու ներկայացնել ՀՀ նախագահին: Այսպես. ամիսներ շարունակ վարչական դատարանում դատավորի երկու թափուր հաստիք է առկա: Այդ հաստիքներում նշանակելու համար, օրենքով սահմանված կարգով, […]

Announcement on the Selection of the Candidates for the Position of A Member of the Corruption Prevention Commission

Ս․թ․ հունիսի 4-ին ՀՀ հանրային խորհրդի (ՀԽ) կայքը տեղեկություն է հրապարակել այն մասին, որ ՀԽ նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, հիմք ընդունելով ս.թ. մայիսի 18-ին ՀՀ ազգային ժողովի նախագահի դիմումը և Հանրային խորհրդի որոշումը, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության համար ձևավորված մրցութային խորհրդի կազմում ս․թ․ մայիսի 24-ին առաջադրել է Հանրային խորհրդի անդամ, ՀԽ քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ […]

Announcement on the Decision Made by the Chamber of Advocates on 29.05.2018

We, the undersigned non-governmental organizations are expressing our concern on the information published on the official webpage of the RA Chamber of Advocates on May 29 of 2018, according to which “On May 29 of 2018, a competition on the selection of a candidate for the council, according to which “By the decision N 224-A […]

Announcement on the draft Labour code

We, the undersigned civil society organizations are expressing our concern over the RA Draft Law on “Making Amendments and Supplements to the RA Draft Labor Code” elaborated by the RA Ministry of Labor and Social Affairs. In performance to the command of the previous Government, back in 2017 a draft law was elaborated, which, as […]

The Civil Society Discusses the Issue of Political Prisoners

There have been and there are political prisoners, but there should be no more political prisoners: this was the collective statement issued by the human rights defender, advocates, civil society representatives within the scope of the discussion on the status of the political prisoners and their possible release. Expert David Khachatryan presented the cases of […]