A judge cannot be appointed in the Administrative Court: shadow transactions in the Highest Judicial Council

Մի քանի ամիս է, ինչ Բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանում հաղթահարել վարչական դատարանի դատավորների նշանակման ճգնաժամը: Բանն այն է, որ դատական օրենսգրքի որոշ հոդվածների միջև հակասություններ կան, որոնցով պայմանավորված՝ ԲԴԽ-ն չի կարողանում վարչական դատարանի դատավորի թեկնածու ներկայացնել ՀՀ նախագահին: Այսպես. ամիսներ շարունակ վարչական դատարանում դատավորի երկու թափուր հաստիք է առկա: Այդ հաստիքներում նշանակելու համար, օրենքով սահմանված կարգով, […]

Announcement on the Selection of the Candidates for the Position of A Member of the Corruption Prevention Commission

Ս․թ․ հունիսի 4-ին ՀՀ հանրային խորհրդի (ՀԽ) կայքը տեղեկություն է հրապարակել այն մասին, որ ՀԽ նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, հիմք ընդունելով ս.թ. մայիսի 18-ին ՀՀ ազգային ժողովի նախագահի դիմումը և Հանրային խորհրդի որոշումը, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության համար ձևավորված մրցութային խորհրդի կազմում ս․թ․ մայիսի 24-ին առաջադրել է Հանրային խորհրդի անդամ, ՀԽ քաղաքացիական հասարակության կայացման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ […]

Announcement on the Decision Made by the Chamber of Advocates on 29.05.2018

We, the undersigned non-governmental organizations are expressing our concern on the information published on the official webpage of the RA Chamber of Advocates on May 29 of 2018, according to which “On May 29 of 2018, a competition on the selection of a candidate for the council, according to which “By the decision N 224-A […]

Announcement on the draft Labour code

We, the undersigned civil society organizations are expressing our concern over the RA Draft Law on “Making Amendments and Supplements to the RA Draft Labor Code” elaborated by the RA Ministry of Labor and Social Affairs. In performance to the command of the previous Government, back in 2017 a draft law was elaborated, which, as […]

The Civil Society Discusses the Issue of Political Prisoners

There have been and there are political prisoners, but there should be no more political prisoners: this was the collective statement issued by the human rights defender, advocates, civil society representatives within the scope of the discussion on the status of the political prisoners and their possible release. Expert David Khachatryan presented the cases of […]

Statement

15.05.2018  We, the below-signed organizations of civil society, welcome the victory of the People and value the awakening of civil self-awareness and dignity. We appreciate the principles proclaimed by the Prime Minister for achieving responsible, transparent, and accountable governance. We comprehend the gravity of the problems faced by and the difficulty of the work to […]

“A demand for Judicial Reforms: the Recommendations of the human rights defenders”

A discussion on the topic “A demand for Judicial Reforms: the Recommendations of the human rights defenders” was held at Media Centre on May 15 of 2018. Hasmik Harutyunyan, the lawyer of the Protection of Rights without Borders also participated in the mentioned discussion. During the discussion, Hasmik Harutyunyan mentioned that since the day of […]

The United States Urges Constructive Dialogue in Armenia

STATEMENT BY HEATHER NAUERT, SPOKESPERSON April 24, 2018 The coming days represent a historic moment for the people of Armenia and its elected leaders, as they embark on the process of forming a new government.  We urge all sides to engage constructively, within the legal framework of the Armenian constitution, to ensure a peaceful transition […]